“Het allerbelangrijkste is dat leerkrachten weten hoe te handelen.”

Wendy Blaauw, ambulant begeleider bij CSG Expertisecentrum in Groningen:

“Alle vestigingen van de CSG kunnen gebruik maken van de diensten van ons expertisecentrum. Onze ambulant begeleiders kijken met school mee wat een leerling nodig heeft om te kunnen leren. Mijn rol als ambulant begeleider bij het expertisecentrum is coördinerend en adviserend. Ik heb kennis van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op sociaal-, emotioneel-, organisatorische- en/of fysiek gebied. Ik ben verantwoordelijk voor het medisch handelen binnen alle CSG vestigingen. Wanneer er nieuwe aanmeldingen van leerlingen met een medische achtergrond zijn, neem ik contact op met de ouders of er een medisch handelingsplan nodig is. Als we een medisch handelingsplan in moeten zetten, schakel ik de verpleegkundige van Cedin in. Zij stelt inhoudelijk en in samenspraak met ouders en eventueel andere betrokken medici het handelingsplan op.

We maken ook gebruik van andere deskundigheid binnen Cedin. Als er bijvoorbeeld vragen zijn op motorisch gebied doen we beroep op een ergotherapeut. Denk bijvoorbeeld aan vragen op het gebied van mogelijke aanpassingen zoals een schrijfvervanger of aangepast meubilair.

Wat levert de inzet van Cedin op?
“Het allerbelangrijkste voor school is dat onze leerkrachten weten hoe te handelen op medisch gebied. Zij worden hierin jaarlijks geschoold door Cedin. Hierdoor zijn onze medewerkers bekwaam als zij noodmedicatie moeten toedienen.

Ook is het prettig voor school dat we adviezen op motorisch gebied kunnen geven, zodat de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte goed in het onderwijs kan functioneren.”

Hoe ervaar jij de samenwerking met Cedin?
“De samenwerking verloopt goed. Er zijn korte lijnen en vragen worden snel opgepakt. Ik ben blij dat ik altijd bij Cedin terecht kan voor goed en uiteenlopend advies over passend onderwijs en medisch handelen.”