Wij geven leerkrachten handvatten voor:

Medische zorg in de klas

Houding & beweging

prikkel- verwerking

Spraak en taal

Houding & Beweging

Wat maakt dat een leerling niet kan stilzitten? Dat hij of zij steeds scheef zit, wiebelt en moeite heeft met de aandacht vasthouden. En hoe kan je de zithouding bij deze leerling dan handhaven? Wat is de reden dat deze leerling zo vaak valt, struikelt of zichzelf stoot? Hoe verdeel je de schooldag zodat je leerling ook een rustmoment heeft. En als een leerling rugpijn of nekklachten heeft, hoe ga je hier als school mee om? Wat kun je doen om de leerling hierin te begeleiden zodat het verzuim minimaal blijft. En wat doe je als een leerling niet meekomt met knutselen, knippen en plakken? Of met praktijkvakken zoals koken en techniek?

Onze ergotherapeuten helpen je graag bij dit soort vraagstukken. We hebben hierbij altijd als uitgangspunt dat de leerling zo zelfstandig mogelijk is. Hieronder lees je veelvoorkomende thema’s waar wij over adviseren.

Goed op een stoel zitten, uit je woorden komen, veters strikken, een bal gooien. Allemaal hele gewone handelingen. Maar voor sommige leerlingen zijn deze gewone dingen moeilijk. En dan is het aan jou als leerkracht daar goed mee om te gaan. Welke activiteiten bied je aan bij motorische beperkingen? Is er een alternatief voor schrijf- en knutselmateriaal? En zijn er misschien voorzieningen en/of hulpmiddelen nodig op school?

Bij leerlingen met motorische beperkingen komt veel kijken als ze moeten eten, drinken, naar het toilet gaan of bijvoorbeeld met aan- en uitkleden voor gymnastiek. Wat kun jij als leerkracht doen om de leerling deze terugkerende activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te laten voeren?

Een goede zithouding draagt bij aan het uit kunnen voeren van fijn motorische tafeltaken en het kunnen richten van de aandacht. Maar wat is een goede zithouding? Wat kan je als leerkracht doen bij een leerling die veel onderuitgezakt, op de knieën zit, steeds wiebelt of vaak gaat staan? En als ander meubilair nodig is, waar kies je dan voor en hoe moet je dit regelen?

Fijne motoriek bestaat uit de kleinere, fijnere bewegingen van de armen, handen en vingers. Veel schooltaken vragen fijn-motorische vaardigheden. Leerlingen kunnen moeite hebben met het uitvoeren van kleine bewegingen, waardoor het knippen en plakken, tekenen en schrijven minder makkelijk gaan. Op welke manier kan de leerkracht de leerling stimuleren om fijn motorische vaardigheden, ondanks de beperkingen, toch uit te voeren?

Op de basisschool leren kinderen schrijven. Met los schrift, verbonden schrift, linkshandig of rechtshandig. Maar welk kleur- en schrijfmateriaal kan je het beste aanreiken? En hoe stimuleer je een goede pengreep? Wat is dan een goede manier van aanleren van letters en cijfers? Hoe stimuleer je een goede schrijfhouding? Wanneer kies je voor verbonden schrift en wanneer voor losse letters?

Wanneer kom je op het punt om bij (senso)motorische problemen van een leerling om lesstof digitaal aan te bieden? En op welke manier kan dit? Met welke ‘devices’ en welke bediening kunnen we het beste gaan werken?

Leerlingen die moeite hebben met lopen, in een rolstoel zitten of fysiek kwetsbaar zijn, moeten ook gewoon op school les kunnen krijgen. Dat betekent dat de toegankelijkheid van een schoolgebouw soms aangepast moet worden. Maar hoe doe je dat? Wat is hiervoor nodig? Waar kan ik met mijn school terecht voor de voorzieningen en aanpassingen? Naast de toegankelijkheid van een schoolgebouw is een terugkerende vraag: Hoe doen we dit met schooluitjes zoals een schoolreisje. Wat komt daarbij kijken?

Hoe laat je kinderen met motorische problemen zo goed mogelijk meedoen aan sport en bewegen? En met welke instructies kunnen deze kinderen het beste uit de voeten tijdens de gymles? Is er alternatief sport- en spelmateriaal zodat we kunnen kijken hoe meedoen wél lukt. Als er sprake is van een beperkingen, kan het zijn dat de leerling dingen absoluut niet mag / kan doen. Wat is de belastbaarheid en hoe bepaal je als leerkracht dat iets wel of niet kan? Hoe houden we deze leerling betrokken bij de (groeps)activiteit? Wat kan je doen als omkleden lastig blijkt?

Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies biedt advies over en ondersteuning bij passende didactiek en medisch handelen in het onderwijs.

Het doel van Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies is om kennis en vaardigheden over te dragen aan leerkrachten, zodat zij zelfstandig leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te maken hebben met een (chronische) aandoening kunnen laten leren.

Binnen ons team is veel expertise en ervaring aanwezig op het gebied van chronische ziekte en aandoeningen, fijne en grove motoriek en sensorische prikkelverwerking. Wij ondersteunen leerkrachten en hun onderwijsteams met advies, consultatieve leerkrachtbegeleiding en coaching en co-teaching.