Over Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies

Iedere leerkracht krijgt te maken met leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te maken hebben met een (chronische) aandoening. Voor deze leerlingen heb je aanvullende competenties nodig om passend onderwijs te kunnen bieden. Met Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies haal je die verpleegkundige en paramedische expertise in huis. Wij adviseren over de effectieve didactische aanpak van het onderwijs en het medisch handelen. Wij bieden daarmee leerkrachten handvatten om passend onderwijs in school goed te organiseren.

Kennisoverdracht

Het doel van Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies is om kennis en vaardigheden over te dragen aan leerkrachten, zodat zij zelfstandig leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te maken hebben met een (chronische) aandoening kunnen laten leren.

Binnen ons team is veel expertise en ervaring aanwezig op het gebied van chronische ziekte en aandoeningen, fijne en grove motoriek en sensorische prikkelverwerking. Wij ondersteunen leerkrachten en hun onderwijsteams met advies, consultatieve leerkrachtbegeleiding en coaching en co-teaching.

Samenwerkingsverbanden

Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies werkt voor zeven samenwerkingsverbanden PO en VO in de provincie Groningen en een groot deel van Drenthe. Ons werk wordt gefinancierd door deze samenwerkingsverbanden. Je vindt ze hieronder:

Voor het primair (speciaal & speciaal basis)onderwijs

  • Stichting samenwerkingsverband PO 20-01
  • Samenwerkingsverband PO Noord-Drenthe
  • Stichting samenwerkingsverband 22-02

Voor het voortgezet (speciaal) onderwijs

  • SWV VO Groningen Stad
  • SWV Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden
  • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 22.01 (NM Drenthe)
  • VO 22.02 Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe

Ons team

Anke Schaafsma

Coördinator

Nienke Bruining

Kinderergotherapeut

Joleyn Kooistra

Kinderverpleegkundige

Marijke van der Zwaag

Kinderverpleegkundige

Renate Olivier

Ergotherapeut

Marit Baken

Kinderergotherapeut

Corrine van Nijhuis

Logopedist

Mariëlle Lankhorst

Kinderfysiotherapeut

Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies biedt advies over en ondersteuning bij passende didactiek en medisch handelen in het onderwijs.

Het doel van Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies is om kennis en vaardigheden over te dragen aan leerkrachten, zodat zij zelfstandig leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te maken hebben met een (chronische) aandoening kunnen laten leren.


Binnen ons team is veel expertise en ervaring aanwezig op het gebied van chronische ziekte en aandoeningen, fijne en grove motoriek en sensorische prikkelverwerking. Wij ondersteunen leerkrachten en hun onderwijsteams met advies, consultatieve leerkrachtbegeleiding en coaching en co-teaching.