Wij geven leerkrachten handvatten voor:

Medische zorg in de klas

Houding & Beweging

prikkel- verwerking

spraak en taal

medische zorg in de klas

Van leerkrachten wordt door de komst van het Passend Onderwijs steeds vaker medisch handelen verwacht. Denk aan het geven van sondevoeding, toedienen van een injectie bij allergieën of andere specifieke handelingen. Waar ligt voor jou als leerkracht de grens, hoe zit het met je verantwoordelijkheid? En als er een leerling is met een ziektebeeld waar je weinig vanaf weet. Wat moet je dan regelen? Voor kennis over het ziektebeeld, (nood)protocollen, instructies van leerkrachten, afspraken met ouders, hulp inschakelen binnen school en praktische zaken kun je bij ons terecht. Hieronder een overzicht van veelvoorkomende medische zorg waarbij wij ondersteunen.

Er lijken steeds meer allergieën te zijn. Een allergie voor voedingsmiddelen zoals noten en pinda’s komt in schoolklassen het meeste voor. Hoe ga je met deze zorg om? Mag je als leerkracht medicatie toedienen? En wie zijn verantwoordelijkheid is dat?

En als een kind met een pinda allergie toch een hapje van een boterham met pindakaas van een vriendje neemt. Hoe moet je dan handelen en waar let je op?

Astma is een veelvoorkomende chronische ziekte bij kinderen. Het is belangrijk dat jij als leerkracht een aantal basisprincipes over astma kent. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een optimaal leefklimaat in de klas? Hoe zorg je ervoor dat een leerling zo optimaal mogelijk mee kan doen met gymnastiek? Wat is de invloed van de verschillende seizoenen en het weer op de benauwdheidsklachten? Wat kun je doen om je leerling met astma goed te begeleiden en ondersteunen? En hoe assisteer je bij het geven van de pufjes?

Een leerling met diabetes heeft te maken met een blijvende en ingrijpende verandering in zijn of haar leven. Dit vraagt van leerkrachten een goede afstemming met de ouders over de zorg. Op school spelen vaak de volgende vragen. Wat houdt dit ziektebeeld in en hoe gaan we hiermee om? Hoe zorgen we ervoor dat er een veilige situatie is voor de leerling? Waarin kunnen we ondersteunen en welke kennis is hiervoor nodig? Wat doen we als leerkrachten wel en wat niet? En hoe leggen we dit goed vast in een protocol? Welke zorg kunnen we eventueel organiseren op school en hoe gaat dit in zijn werk?

Zit er een leerling met epilepsie in je klas? Welke kennis heb je als leerkracht dan nodig over deze ziekte? En hoe zit dit specifiek bij deze leerling? Mag de leerling overal aan meedoen, is dit veilig of moeten er speciale voorzorgmaatregelen worden genomen? Hoe moet je handelen bij een insult? Is het mogelijk om hier een protocol voor op te stellen? Wat is het effect van dit ziektebeeld op de leerprestaties van deze leerling en kunnen we hier iets mee? Welke hulp kunnen we eventueel inschakelen?

Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch vlak. Soms ontkom je er als leerkracht niet aan om betrokken te worden bij de zorg van een ziek kind. Daarmee word jij als leerkracht partner in zorg en zal je ook medische handelingen bij een kind gaan verrichten. In deze situatie is de positie van leraren een bijzondere. In elk geval eentje die je zorgvuldig moet benaderen.

Voor het verrichten van medische handelingen en het geven van medicijnen is het van belang om goed geïnformeerd te zijn, de grenzen van het handelen te onderzoeken en alles op de juiste wijze te documenteren. Het advies is om deze scholing vast te laten leggen met een bekwaamheidsverklaring afgegeven door een BIG-geregistreerde professional. Onze verpleegkundigen kunnen deze scholing verzorgen en mogen deze bekwaamheidsverklaring afgeven.

Leerkrachten kunnen te maken krijgen met leerlingen met zeer uiteenlopende ziektebeelden of met leerlingen met specifieke zorgvragen op medisch vlak. Bijvoorbeeld na een ingrijpende operatie of behandeling. Specifieke kennis over het ziektebeeld en de consequenties hiervan op het dagelijks functioneren zorgt ervoor dat de leerkracht de leerling in de schoolsituatie waar nodig op een juiste wijze kan begeleiden en eventueel aanpassingen kan verzorgen.

Wij kijken samen met jou naar extra ondersteuning of zorg op maat. Ziektebeelden waar we regelmatig vragen over krijgen zijn hartafwijkingen, CF (taaislijmziekte), spierziekten, oncologische aandoeningen en stofwisselingziekten.

Je kunt bij ons terecht met je vragen over tijdelijke of blijvend sondevoeding, een stoma of specifiek dieet. Wij helpen je bij het opstellen van een individueel handelings- en noodprotocol, het wegwijs maken in mogelijkheden voor ondersteuning en zorgen ervoor dat jij als leerkracht verantwoord kunt ondersteunen in de zelfzorg van leerling en ouders.

Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies biedt advies over en ondersteuning bij passende didactiek en medisch handelen in het onderwijs.

Het doel van Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies is om kennis en vaardigheden over te dragen aan leerkrachten, zodat zij zelfstandig leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te maken hebben met een (chronische) aandoening kunnen laten leren.

Binnen ons team is veel expertise en ervaring aanwezig op het gebied van chronische ziekte en aandoeningen, fijne en grove motoriek en sensorische prikkelverwerking. Wij ondersteunen leerkrachten en hun onderwijsteams met advies, consultatieve leerkrachtbegeleiding en coaching en co-teaching.