Wij geven leerkrachten handvatten voor:

Medische zorg in de klas

Houding & Beweging

Prikkel- verwerking

Prikkelverwerking

Spraak en taal

Prikkelverwerking

Zien, horen, ruiken, proeven en voelen zijn voorbeelden van sensorische informatie. Het verwerken hiervan en hoe een leerling hierop reageert zorgt ervoor dat informatie wel of niet goed binnenkomt. Dat heeft invloed op de aandacht en het komen tot leren. Hoe krijg je meer inzicht in de prikkelverwerking van een leerling en het daaruit voortkomend gedrag? En hoe kan je een leerling die moeite heeft met prikkels in de klas hierbij ondersteunen? Onze paramedici weten hier veel van en kunnen je adviseren en ondersteunen. Hieronder vind je een overzicht van veelvoorkomende vragen.

Sommige leerlingen nemen prikkels te weinig waar. Als reactie hierop gaan ze op zoek naar prikkels. Het komt ook voor dat leerlingen prikkels te sterk waarnemen en daarom prikkels willen vermijden.

Wat kan je doen bij een leerling die teveel om zich heen ziet of hoort en hierdoor afgeleid raakt? Wat kun je doen als een leerling het niet prettig vindt om in de rij aangeraakt te worden? Kun je iets aanbieden aan je leerling die op zoek is naar prikkels en daardoor friemelt of onrustig is?

Gedurende de schooldag krijgen leerlingen te maken met verschillende soorten prikkels. Deze prikkels spreken allemaal andere zintuigen aan. De zintuigen werken vervolgens samen om op een goede manier te kunnen reageren op de omgeving.

Leerlingen die prikkels moeilijk van elkaar kunnen onderscheiden hebben problemen met het selecteren van de belangrijkste prikkels. Wat kun je doen bij een leerling die alles in de klas ziet en hoort, maar niet reageert op de instructie? Wat kun je doen om de instructie toch goed over te laten komen?

Het is mogelijk om doelgericht te handelen door het juiste samenspel tussen de prikkels die een kind waarneemt en zijn houding en bewegingen. Je zult hierbij houding en bewegingen goed en op tijd moeten bijsturen en organiseren. Hoe doe je dat? Wat kan je doen bij een leerling die tijdens het werken vaak materiaal laat vallen of omver stoot? En wat pas je toe als een leerling motorische onhandig blijkt tijdens bijvoorbeeld gymnastiek?

Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies biedt advies over en ondersteuning bij passende didactiek en medisch handelen in het onderwijs.

Het doel van Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies is om kennis en vaardigheden over te dragen aan leerkrachten, zodat zij zelfstandig leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te maken hebben met een (chronische) aandoening kunnen laten leren.


Binnen ons team is veel expertise en ervaring aanwezig op het gebied van chronische ziekte en aandoeningen, fijne en grove motoriek en sensorische prikkelverwerking. Wij ondersteunen leerkrachten en hun onderwijsteams met advies, consultatieve leerkrachtbegeleiding en coaching en co-teaching.