Paramedisch &

Verpleegkundig

Onderwijsadvies

Advies over en ondersteuning bij passende didactiek en medisch handelen in het onderwijs.

Iedere leerkracht krijgt te maken met leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te maken hebben met een (chronische) aandoening. Voor deze leerlingen heb je aanvullende competenties nodig om passend onderwijs te kunnen bieden. Met Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies haal je die verpleegkundige en paramedische expertise in huis. Wij adviseren over de effectieve didactische aanpak van het onderwijs en het medisch handelen. Wij bieden daarmee leerkrachten handvatten om passend onderwijs in school goed te organiseren.

Wij geven leerkrachten handvatten voor:

Medische zorg in de klas

Houding & Beweging

prikkel- verwerking

spraak en taal

Lees meer
ervaringen >

“Het is heel plezierig iemand met ervaring naast je te hebben die met je meekijkt.”

“Het allerbelangrijkste is dat leerkrachten weten hoe te handelen.”

“We zien verbetering bij leerlingen doordat we ons schrijfonderwijs nu anders inrichten.”

“Onze leerkrachten weten nu dat ze in elk geval de goede dingen doen.”

Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies biedt advies over en ondersteuning bij passende didactiek en medisch handelen in het onderwijs.

7 samenwerkingsverbanden

ruim 550 scholen

circa 4500 onderwijsprofessionals

circa 115.000 leerlingen