Wij geven leerkrachten handvatten voor:

Medische zorg in de klas

Houding & Beweging

Prikkel- verwerking

Spraak en taal

Spraak en taal

Als een leerling moeite heeft met bepaalde klanken en met het onthouden van (nieuwe) woorden. Hoe help je deze leerling om woorden makkelijker te onthouden? Hoe kan je jouw leerling met een ontwikkelingsachterstand helpen om beter verstaanbaar te praten? Onze logopedist weet hier veel van en helpt je graag.

Leerlingen kunnen spraak- en taalontwikkelingsproblemen hebben. De taalproductie van deze leerlingen kan bijvoorbeeld beduidend zwakker zijn dan het begrip. Ze zijn slechter te verstaan en de zinnen zijn kort en eenvoudig. Waar moet jij als leerkracht verder rekening mee houden in het les geven aan deze leerlingen? Hoe kun jij je instructie aanpassen?

Zodra je bij een leerling met een vertraagde taalontwikkeling te moeilijke taal gebruikt, te lange zinnen maakt of te snel gaat, haakt de leerling af. Eenmaal afgehaakt is het moeilijk de draad weer op te pakken. Maar wat doe je dan als leerkracht? Hoe zorg je er voor dat jij je eigen taalgebruik kunt aanpassen aan deze leerling? Hoe zorg je ervoor dat je iedere leerling op zijn of haar niveau bij de les kan betrekken. En wat doe je met leerlingen die klassikale lessen niet goed kunnen volgen?

Ondersteunende communicatie is belangrijk voor kinderen die gesproken taal minder goed kunnen volgen. Bijvoorbeeld omdat ze een taalachterstand hebben of een verminderd gehoor. Ondersteunende communicatie kan bestaan uit gebaren, pictogrammen, foto’s, enz. Ondersteunende communicatie gebruiken bij deze leerlingen hoeft niet gelijk ingewikkeld te zijn. Ook natuurlijke gebaren zijn belangrijk. Waar vind je deze gebaren en hoe maak je gebruik hiervan? Wat kan je doen om ondersteunende communicatie te gebruiken tijdens de les? Wat zijn de voordelen van de ondersteunende communicatie? En hoe leer je die?

Pictogrammen kan je heel goed gebruiken om bijvoorbeeld het dagrooster aan te geven. Of een bepaalde volgorde van handelingen zoals bijvoorbeeld het aankleden na de gymles. Daar profiteren meerdere leerlingen van. Met deze pictogrammen lukt het de leerling zelfstandiger deel te nemen aan het ondersteunende. Deze visuele informatie ondersteunt het auditieve. Wat je hoort is zo weer weg, wat je ziet blijft.

Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies biedt advies over en ondersteuning bij passende didactiek en medisch handelen in het onderwijs.

Het doel van Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies is om kennis en vaardigheden over te dragen aan leerkrachten, zodat zij zelfstandig leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te maken hebben met een (chronische) aandoening kunnen laten leren.


Binnen ons team is veel expertise en ervaring aanwezig op het gebied van chronische ziekte en aandoeningen, fijne en grove motoriek en sensorische prikkelverwerking. Wij ondersteunen leerkrachten en hun onderwijsteams met advies, consultatieve leerkrachtbegeleiding en coaching en co-teaching.