Disclaimer

Algemeen

De informatie op de website van Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website en gebruik van informatie / content kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De informatie op de website kan door Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies zonder nadere aankondiging worden gewijzigd of verwijderd. Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website en maakt gebruik van betrouwbaar geachte bronnen.

Externe Links

De website van Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies bevat links naar websites die door andere partijen dan Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gebruik informatie

Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Bronvermelding

Deskundigen die gebruikmaken van deze site mogen informatie op deze site citeren en gebruiken bij hun werkzaamheden, mits dit gebeurt in de geest van Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies en voorzien van bronvermelding.

Techniek

De website van Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies kan elementen bevatten die te downloaden zijn. Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies garandeert de werking van deze elementen niet en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid of functionaliteit van deze zaken of de mate waarin deze virussen kan bevatten uit. Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites of informatie.

© Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies 2021. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.