Categorieën
ervaring

“Het is heel plezierig iemand met ervaring naast je te hebben die met je meekijkt.”

Esther Moorman, Zorgcoördinator Esdal College Klazienaveen:

“In leerjaar 1 startte op onze locatie een meisje met lichamelijke problemen. Op haar vorige school gebruikte ze aangepast meubilair. Ondanks dat het meubilair eigenlijk te klein was geworden, zou dat meeverhuizen naar ons en zouden we samen kijken naar vervangend passend meubilair. Hier hadden wij als school alleen nog geen ervaring mee.

Welk meubilair is geschikt? Waar kunnen we hiervoor een aanvraag indienen, en wat komt er bij zo’n aanvraag kijken? Zijn we afhankelijk van bepaalde leveranciers? Wat is ervoor nodig dat dit meisje ook in de toekomst gebruik kan blijven maken van het meubilair? De ouders hadden hier al meer zicht op dan school. Toch wil je als school de ouders ook graag kunnen ondersteunen en hierin samenwerken. Daarom is de ergotherapeut van Cedin benaderd. Zij nam ons mee in dit proces. Het aanvragen van het meubilair hebben de ouders zelf gedaan met ondersteuning van Cedin. Ook nam Cedin ons als school mee in dit traject. Er werd meegedacht binnen ons onderwijsproces. Vragen als hoe om te gaan met aanpassingen voor gymnastiek of praktijkvakken zijn benoemd door Cedin. Het is heel plezierig iemand naast je te hebben die met je meekijkt en vanuit ervaring weet wat mogelijk is.”

Categorieën
ervaring

“Het allerbelangrijkste is dat leerkrachten weten hoe te handelen.”

Wendy Blaauw, ambulant begeleider bij CSG Expertisecentrum in Groningen:

“Alle vestigingen van de CSG kunnen gebruik maken van de diensten van ons expertisecentrum. Onze ambulant begeleiders kijken met school mee wat een leerling nodig heeft om te kunnen leren. Mijn rol als ambulant begeleider bij het expertisecentrum is coördinerend en adviserend. Ik heb kennis van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op sociaal-, emotioneel-, organisatorische- en/of fysiek gebied. Ik ben verantwoordelijk voor het medisch handelen binnen alle CSG vestigingen. Wanneer er nieuwe aanmeldingen van leerlingen met een medische achtergrond zijn, neem ik contact op met de ouders of er een medisch handelingsplan nodig is. Als we een medisch handelingsplan in moeten zetten, schakel ik de verpleegkundige van Cedin in. Zij stelt inhoudelijk en in samenspraak met ouders en eventueel andere betrokken medici het handelingsplan op.

We maken ook gebruik van andere deskundigheid binnen Cedin. Als er bijvoorbeeld vragen zijn op motorisch gebied doen we beroep op een ergotherapeut. Denk bijvoorbeeld aan vragen op het gebied van mogelijke aanpassingen zoals een schrijfvervanger of aangepast meubilair.

Wat levert de inzet van Cedin op?
“Het allerbelangrijkste voor school is dat onze leerkrachten weten hoe te handelen op medisch gebied. Zij worden hierin jaarlijks geschoold door Cedin. Hierdoor zijn onze medewerkers bekwaam als zij noodmedicatie moeten toedienen.

Ook is het prettig voor school dat we adviezen op motorisch gebied kunnen geven, zodat de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte goed in het onderwijs kan functioneren.”

Hoe ervaar jij de samenwerking met Cedin?
“De samenwerking verloopt goed. Er zijn korte lijnen en vragen worden snel opgepakt. Ik ben blij dat ik altijd bij Cedin terecht kan voor goed en uiteenlopend advies over passend onderwijs en medisch handelen.”

Categorieën
ervaring

“We zien verbetering bij leerlingen doordat we ons schrijfonderwijs nu anders inrichten.”

Evelien Postma, Leerkracht en intern begeleider op basisschool De Dorpel in De Wilp:

“Bij twee leerlingen in groep 2 kwam de fijne motoriek langzaam op gang. Omdat we schrijfproblemen voor wilden zijn hebben we Cedin erbij betrokken. Als leerkracht hadden we namelijk al veel extra gedaan om deze motoriek te verbeteren. Maar dat hielp niet. Wij waren dus op zoek naar tips en trucs om voor deze leerlingen toch te zorgen voor een verbetering van hun fijne motoriek.”

Wat heeft Cedin gedaan?
“Er is een test afgenomen bij de leerlingen. Op basis van deze resultaten hebben we tips gekregen. Deze tips passen we toe in de lessen. Ook hebben we voor de ouders oefeningen gekregen om thuis met hun kind te doen. De adviezen waren voor mij als ervaren leerkracht niet nieuw, maar wel heel goed om weer even scherp voor de bril te hebben. Ik heb er vooral uitgehaald waarmee ik het beste aan de slag kan gaan met deze kinderen. Mijn startende collega die naast me staat heeft er heel veel baat bij gehad. Op de PABO leer je hoe je kinderen in het algemeen leert schrijven, maar je leert niet wat je kunt doen als een kind zich anders ontwikkelt dan de rest van de groep. En hoe je daar tijd voor maakt binnen de groep en structuur van de dag.”

Wat heeft het opgeleverd?
“We zien verbetering bij deze leerlingen doordat we ons schrijfonderwijs voor hun nu anders inrichten. Minder snel en blijven herhalen. Het is heel plezierig iemand naast je te hebben staan die zoveel kennis heeft specifiek voor een leerling. Deze kennis hebben wij overgenomen en blijven we inzetten. De samenwerking met Cedin is heel fijn, omdat er grote betrokkenheid is en ook met je meegedacht wordt. Ook alvast over eventuele belemmeringen in de toekomst. Daar kunnen we op een later moment mee aan de slag.”

Categorieën
ervaring

“Onze leerkrachten weten nu dat ze in elk geval de goede dingen doen.”

Jackelien Aarts, intern begeleider OBS de Pendinghe in Groningen:

“Op onze basisschool zit een leerling met het downsyndroom. Deze kinderen zijn op jonge leeftijd vaak zowel linkshandig als rechtshandig. Maar welke hand moeten we dan stimuleren om te leren schrijven? Wat is de voorkeurshand? Vanuit het zorgteam hebben we Cedin benaderd om hier voor ons naar te kijken en advies over te geven. Ook hadden we vragen over de zithouding. We zitten bij ons op school op bankjes. Op een bankje hebben leerlingen minder steun, iets wat deze leerling nou juist nodig heeft. Nu er een stoeltje is dat helemaal op maat is gemaakt, gaat het ook in de kring hartstikke goed. De leerkrachten en ondersteuners zagen wel dat we iets moesten met de houding. Maar hebben daar gewoon onvoldoende kennis van. Het is heel fijn dat iemand gericht met je meekijkt. En dat meekijken gaat snel. Na onze aanmelding was de intake zo geregeld. Heel fijn.”

Schrijven in de bovenbouw
“Bij een aantal leerlingen in de bovenbouw hadden we ook vragen over pengreep, onleesbaar handschrift en vermoeidheidsklachten bij schrijven. Ook hierin heeft Cedin met ons meegekeken. We kregen specifieke oefeningen voor deze leerlingen en merken dat de leerlingen nu veel bewuster omgaan met netjes werken. Dat komt ook omdat ze van de ergotherapeut een pen te leen kregen. Een pen met een gripje. Dat vond iedereen heel speciaal. Wat motiveert om het goed te doen. En onze leerkrachten weten nu dat ze in elk geval de goede dingen doen op het gebied van schrijven.

Het mooiste compliment dat we hebben gekregen is toch wel van een leerling die veel werk op de computer deed, omdat schrijven hem zoveel tijd en moeite kostte. Deze leerling gaf na een paar weken met de juiste begeleiding aan liever te willen schrijven dan op de computer werken. Je merkt dat hij door tijd en extra aandacht op het schrijven helemaal opbloeide. De juiste aandacht op het gebied van schrijven van zijn juf en meester zorgde ervoor dat hij zich gezien voelde en wist hoe het wél moest. En dat stimuleerde enorm. Wij zijn dus onwijs blij met Cedin